Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Ochrana osobních údajů - práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642478
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Získávejte, zpracovávejte a využívejte osobní údaje v souladu se zákonem

Při podnikání se neobejdete bez informací osobního charakteru – ať už jde o vaše zaměstnance, spolupracovníky či klienty. S údaji o fyzických osobách pracují personalisté, specialisté obchodu i marketingu, ale i poskytovatelé finančních služeb. Na zpracování osobních údajů je založena také řada zabezpečovacích a kontrolních systémů. Seznamte se základními pojmy a pravidly zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů i s pravomocemi a praktickými poznatky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přímo od pracovníka tohoto úřadu se dozvíte vše potřebné pro práci s osobními údaji, abyste je mohli shromažďovat a využívat v souladu se zákonem.

 

Co vám kurz přinese?

 • ujasníte si povinnosti správce a zpracovatele při nakládání s osobními údaji
 • získáte ucelený přehled o problematice ochrany osobních údajů včetně aktuálního vývoje legislativy a rozhodovací činnosti soudů i národního regulátora
 • seznámíte se s kompetencemi, výkladem a praktickými poznatky Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • naučíte se zákonným způsobem získávat a zpracovávat údaje o zaměstnancích i klientech
 • osvojíte si správné postupy v oblasti personalistiky, finančního poradenství, obchodu i zabezpečovacích systémů
 • na příkladech z praxe poznáte běžné chyby při zpracování údajů a naučíte se jim předcházet

 

Komu kurz doporučujeme?

 • personalistům
 • podnikatelům
 • manažerům a compliance pracovníkům
 • obchodním zástupcům, finančním poradcům a dalším pracovníkům v bankovnictví a pojišťovnictví
 • specialistům marketingu
 • bezpečnostním manažerům

 

Program akce

Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů

 • základní pojmy (osobní údaj, citlivý údaj, zpracovávání údajů, správce, zpracovatel atd.)
 • základní pravidla a principy pro zpracovávání osobních údajů
 • další dotčené právní předpisy

Úřad pro ochranu osobních údajů

 • veřejnoprávní dozor, role a kompetence ÚOOÚ
 • často zjišťované problémy při zpracovávání osobních údajů a možné sankce
 • náprava nesprávných postupů

Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

 • legalita a legitimita zpracování osobních údajů
 • rozsah, způsob a doba zpracování údajů
 • informační povinnost
 • registrační povinnost
 • povinnosti při zabezpečení zpracovávaných údajů
 • předávání osobních údajů do zahraničí

Ochrana osobních údajů zaměstnance

 • personálně-mzdová agenda a ochrana osobních údajů
 • povinnosti při zpracovávání údajů zaměstnanců (personální spis, výběrové řízení a získávání údajů o uchazečích o zaměstnání z dalších zdrojů)
 • kontrola a monitoring zaměstnanců (kamerové systémy na pracovišti, sledování činnosti na PC, vstup do e-mailové schránky zaměstnance, nahrávání telefonních hovorů atd.)

Obchod a marketing

 • vytěžování kontaktů a aktualizace kontaktů obchodních partnerů
 • využívání veřejně dostupných údajů
 • nabízení obchodů a služeb stávajícím a potencionálním klientům prostředky klasického i elektronického marketingu
 • nejčastější chyby při zasílání obchodních sdělení

Právní úprava pro finanční sektor

 • informační povinnost
 • identifikační povinnost
 • doba uchovávání údajů
 • dlužnické registry
 • kopírování dokladů

Zabezpečovací a kontrolní systémy

 • kamerové a obdobné sledovací systémy
 • docházkové systémy a systémy kontroly vstupu včetně zpracování biometrických údajů
 • pulty centrální ochrany
 • GPS a sledování polohy a využití služebního vozidla
 • programy pro monitorování využívání prostředků výpočetní techniky zaměstnanci

Další otázky a problematické body

 • odpovědnost za porušení zákona (odpovědnost zaměstnance, společnosti a trestněprávní odpovědnost právnické osoby)
 • řešení dalších praktických příkladů a problémů
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642478
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up