Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741952
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů

Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení.

 

Co vám kurz přinese?

 • detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů
 • dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení
 • pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají
 • teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy
 • získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe a praktická doporučení zkušené lektorky

 

Komu akci doporučujeme?

 • zaměstnancům HR útvarů
 • podnikovým právníkům
 • malým a středním podnikatelům
 • všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky

 

Program akce

Vedení personálních spisů a zaměstnanci v pracovním procesu

Osobní údaje zaměstnanců

 • žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník
 • zápočtový list od předchozího zaměstnavatele
 • vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance

Ochrana osobních informací zaměstnanců

 • osobní údaje v kontextu zákona o osobních údajích, souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • shromažďování informací o zaměstnancích a nakládání s nimi během pracovněprávního vztahu i po jeho skončení
 • zásady ochrany informací v rámci organizace

Smlouvy zakládající pracovní vztah

 • pracovní smlouva a její dodatky, náležitosti
 • dohody o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr a jejich specifika

Další smluvní ujednání vztahující se k pracovnímu vztahu

 • dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování
 • dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • další často využívaná dojednání a jejich forma (písemná/ústní)

Pracovní doba zaměstnanců

 • rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, práce přesčas
 • evidence pracovní doby, překážky v práci, dovolená

Splnění informačních povinností zaměstnavatele

Základní povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s BOZP

Pracovní posudek

Povinnosti personálních útvarů vůči orgánům státní správy

 • k Úřadu práce
 • k České správě sociálního zabezpečení
 • ke zdravotní pojišťovně
 • k soudu, k policii
 • k ministerstvu vnitra / cizinecké policii
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741952
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up