Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele - jak na veřejné zakázky v roce 2016

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744848
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 490,- Kč bez DPH
3 012,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou

Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit korupční rizika a zprůhlednila proces zadávání veřejných zakázek. Nový zákon o veřejných zakázkách očekáváme i v roce 2016. Seznamte se s aktuálními pravidly podávání nabídek na plnění veřejných zakázek v podnikatelské praxi a získejte přehled o všech požadavcích, které je nutné splnit pro podání bezchybné a transparentní nabídky. Na řadě reálných příkladů vám ukážeme řešení častých problémů i příčiny pochybení, k nimž v praxi dochází, abyste se podobných chyb mohli vyvarovat.

 

Cílová skupina

 • zástupcům dodavatelů – zájemcům o veřejné zakázky
 • zpracovatelům nabídek
 • jednatelům a majitelům malých a středních firem

 

Přínosy kurzu pro Vás

 • seznámíte se s důležitými legislativními změnami (nový zákon o veřejných zakázkách 2016, souvztažnost s novým občanským zákoníkem)
 • osvojíte si správný postup pro podávání bezchybných nabídek
 • na reálných příkladech pochopíte nejčastější problémy při podávání nabídek i jejich řešení
 • seznámíte se s příklady z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • získáte přehled o internetových zdrojích informací o veřejných zakázkách včetně metodiky a odborných stanovisek

 

Osnova

Úvod do problematiky veřejných zakázek a příslušná legislativa

 • úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
 • novelizace zákona o veřejných zakázkách od roku 2012
 • druhy zadávacích řízení a jejich proces
 • profil zadavatele a povinnosti s ním spojené
 • zadávací dokumentace

Podávání nabídek na plnění veřejných zakázek v praxi

 • nové požadavky na kvalifikaci uchazečů a její prokazování
 • náležitosti a sestavování nabídek
 • prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách
 • elektronizace zadávání veřejných zakázek
 • diskuse a dotazy účastníků
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744848
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 490,- Kč bez DPH
3 012,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up