Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Změny v celním řízení v roce 2016 - zásadní novinky v evropské i národní celní legislativě

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741921
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 990,- Kč bez DPH
4 827,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny

Chcete se včas připravit na změny celních předpisů, které v roce 2016 zcela zásadním způsobem ovlivní váš zahraniční obchod? Využijte jedinečnou příležitost seznámit se s aktuálním vývojem evropské i národní legislativy v oblasti celní problematiky. Lektor tohoto kurzu se nejen podílí na přípravě nového celního řádu, který nahradí dosud platný celní zákon, ale aktivně působí i v rámci Evropské komise při přípravě vzdělávacích modulů zaměřených na novou evropskou legislativu.

 

Co vám akce přinese?

 • seznámíte se s vývojem evropské i národní legislativy v celní oblasti
 • na příkladech z praxe poznáte zásadní změny v celním řádu, který nahradí stávající celní zákon
 • získáte informace o změnách v oblasti zjednodušených postupů
 • osvojíte si vše podstatné pro úspěšné provádění celního řízení v roce 2016
 • na konkrétních příkladech si vyzkoušíte nové celní režimy i vyměřování a doměřovaní celního dluhu

 

Komu akci doporučujeme?

 • dovozcům a vývozcům zboží mimo EU
 • přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení
 • zástupcům obchodních firem obchodujících se třetími zeměmi
 • pracovníkům poradenských firem
 • majitelům a jednatelům malých a středních společností

 

Program akce

Legislativa související s evropskou i národní celní problematikou

 • informace o stavu přijímání evropských i národních předpisů
 • celní kodex Evropské unie
 • delegované a implementované akty
 • celní řád

Zásadní změny v celním řízení v roce 2016

 • organizační uspořádání celní správy, věcná působnost v oblasti cla a daní
 • provádění celního dohledu a celního řízení
 • nové celní režimy
 • způsoby stanovení celní hodnoty zboží
 • elektronické celní řízení a zjednodušené postupy
 • zajištění, platba a zánik celního dluhu
 • rozhodnutí přijatá v rámci celních předpisů
 • zjednodušená celní kontrola, dodatečné vyměření celního dluhu
 • oprava celních prohlášení, řádné a mimořádné opravné prostředky
 • oprávněný hospodářský subjekt

Diskuse, zodpovězení dotazů

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741921
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 990,- Kč bez DPH
4 827,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up