Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00644385
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 087,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení

Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční manažeři svými každodenními aktivitami a rozhodováním. Podívejte se s námi na finanční řízení podniku z hlediska nefinančních manažerů. Naučte se rozumět jeho zákonitostem a procesům a poznejte, jak můžete finanční informace využít při své práci.

 

Co vám kurz přinese?

 • získáte souhrnný přehled o podnikových financích, finančním řízení, finančních ukazatelích
 • seznámíte se s nástroji pro řízení finanční stability podniku
 • naučíte se rozumět finančním dokumentům, výkazům, analýzám a plánům
 • zorientujete se ve výsledovce, rozvaze a cash flow
 • porozumíte důležitým finančním ukazatelům a budete je umět využít při své práci
 • nabyté znalosti si upevníte při rozboru názorných příkladů z praxe

 

Komu kurz doporučujeme?

 • nefinančním manažerům na střední a top úrovni
 • mistrům a vedoucím oddělení
 • zaměstnancům z neekonomických úseků podniku

 

Program akce

Finanční řízení v souvislostech

 • firemní strategie
 • základní pojmy v oblasti podnikových financí
 • řízení finančních procesů
 • finanční řízení a ostatní útvary firmy (marketing, prodej, výroba, …)
 • praktické ukázky z oblasti finančního řízení podniku

Finanční výkazy

 • rozbor výkazů – důležité aspekty z hlediska nefinančních manažerů
 • oceňování, rezervy, závěrky, časové rozlišení
 • příklady finančních výkazů podle české legislativy a IFRS

Finanční ukazatele pro manažerské rozhodování

 • finanční analýza
 • manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti
 • náklady a ceny
 • platební schopnost, ukazatele cash flow, řízení likvidity
 • řízení rizika
 • investice – životní cyklus, controlling
 • hodnotové řízení podniku
 • příklady finančních plánů a jejich interpretace pro nefinanční manažery

Podnikové procesy a manažerské finanční myšlení

 • hospodárnost a účelnost v podnikových procesech
 • úskalí podnikových procesů – stavy a toky, úzká místa
 • jak ekonomicky zdůvodnit rozpočtovou výši kapitálu na financování podnikových potřeb
 • jak dosáhnout nejnižších průměrných nákladů na obstarání kapitálu
 • základy finanční analýzy – jak zachovat finanční stabilitu a podstatně nezvýšit finanční riziko podniku
 • dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a jejich strategie
 • manažerské účetnictví, rozpočty a kalkulace
 • příklady manažerských nákladových kalkulací

Finanční řízení týmu z pohledu nefinančního manažera

 • Jak produktivní je můj útvar?
 • porozumění procesům: náklady versus efekt
 • nástroje pro měření a porovnávání produktivity, a to zejména lidí
 • finanční a nefinanční měřítka hodnocení
 • finanční řízení projektů
 • příklady finančního řízení z praxe: obchodní útvar, režijní útvary, výroba
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00644385
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 087,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up