Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Techniky vyjednávání pro nákupčí - položte dodavatele na lopatky

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642895
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Certifikováno

Cert_ies

Tento seminář je součástí cyklu Purchase Manager, který je certifikován u mezinárodní certifikační společnosti International Education Society.

Podmínkou získání certifikátu IES je absolvování všech akcí z cyklu a úspěšné vypracování samostatné závěrečné práce k vybranému tématu.


Vytvořte si vlastní koncepci účinného vyjednávání

Chcete si zvýšit svou vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti? Vyzkoušejte si své možnosti pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijte zpětné vazby ke zlepšení své komunikace. Odstraňte překážky, které vám brání efektivně komunikovat.

Cílová skupina

 • pracovníci, kteří vyjednávají s dodavateli
 • pracovníci, kteří se zabývají strategickým i operativním nákupem

Přínosy kurzu pro Vás

 • ověříte si, čemu se při vyjednávání vyhnout a naopak co vždy použít
 • seznámíte se s vyjednávacími taktikami dodavatelů a naučíte se na ně reagovat
 • vyzkoušíte si taktiku na vámi vybraného dodavatele

Osnova kurzu

Nepodceňujte přípravu jednání

 • klíčová role přípravy na jednání
 • odhad průběhu obchodního jednání
 • stanovení strategie 

Metody a taktiky vyjednávání

 • přehled osvědčených vyjednávacích taktik
 • odlišnosti v jednání s různými typy dodavatelů
 • vyjednávání win-win
 • trénink vyjednávání 

Efektivní komunikace jako základ vyjednávání

 • tipy pro efektivní komunikaci při jednání
 • využití různých typů otázek ve vyjednávání
 • důležitost aktivního naslouchání a umění mlčet
 • verbální i neverbální řeč ve vyjednávání 

Postavení pevné stavby aneb struktura jednání

 • proč jednání neuspěchat a jak postupovat krok za krokem
 • vedení průběhu vyjednávání
 • budování dlouhodobých vztahů s dodavateli již v průběhu jednání

 Jak reagovat v nestandardních situacích

 • druhá strana drží trumf
 • nejsou ochotní spolupracovat
 • řešení zablokovaných vyjednávání
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642895
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up