SŠ – přípravné kurzy – 5. třída ČJ

Kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Zkušení a přátelští lektoři jsou připraveni být milými průvodci na cestě za zvládnutím přijímaček na vysněnou střední školu.

TIP: Potřebuje vaše dítě získat jistotu i v matematice? Objednejte mu výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka! Ušetříte až 1 000 Kč.

Přípravný kurz z českého jazyka znamená:

 • Intenzivní skupinová výuka, maximálně 20 žáků ve skupině.
 • Zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení naším metodickým týmem.
 • Přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů.
 • Studijní a doplňkové materiály zdarma.
 • Informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek.
 • Procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.
 • Tipy, jak řešit různé druhy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury.
 • Odpovědi na záludné otázky, se kterými se v hodinách češtiny nesetkáte, ale potkáte je u přijímaček.
 • Přátelská pracovní atmosféra.

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu:

 • Pravopis (psaní i/y, velkých písmen).
 • Pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně).
 • Slovotvorba (členění slova).
 • Slovní význam (víceznačnost, synonymie).
 • Slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání).
 • Rozbor věty, základní skladební dvojice.
 • Čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení.
 • Sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost.
 • Literatura – technika čtení, členění literatury.
 • Rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy.
 • Průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“).

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo kterou potřebujete znovu probrat.

Investujte do budoucnosti, ať vás u přijímaček nic nezaskočí.

Vyberte…
Vyberte…

To, že zde nevidíte žádný kurz, neznamená, že vám nedokážeme pomoci. Jednoduše nám napište na tozvladneme@tutor.cz nebo nám zavolejte 210 084 210.