Přípravné kurzy pro žáky 5. třídy

Kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Zkušení a přátelští lektoři jsou připraveni být milými průvodci na cestě za zvládnutím přijímaček na vysněnou střední školu.

TIP: Potřebuje vaše dítě získat jistotu i v matematice? Objednejte mu výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka

Přípravný kurz z českého jazyka znamená:

 • Intenzivní skupinová výuka, maximálně 15 žáků ve skupině.
 • Zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení naším metodickým týmem.
 • Přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů.
 • Studijní a doplňkové materiály zdarma.
 • Informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek.
 • Procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.
 • Tipy, jak řešit různé druhy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury.
 • Odpovědi na záludné otázky, se kterými se v hodinách češtiny nesetkáte, ale potkáte je u přijímaček.
 • Přátelská pracovní atmosféra.

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu:

 • Pravopis (psaní i/y, velkých písmen).
 • Pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně).
 • Slovotvorba (členění slova).
 • Slovní význam (víceznačnost, synonymie).
 • Slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání).
 • Rozbor věty, základní skladební dvojice.
 • Čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení.
 • Sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost.
 • Literatura – technika čtení, členění literatury.
 • Rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy.
 • Průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“).

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo kterou potřebujete znovu probrat.

Investujte do budoucnosti, ať vás u přijímaček nic nezaskočí.

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| So 9:00 - 12:15 (2x45 minut matematiky + 15minutová přestávka + 2x45 minut češtiny) | 52 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 18:00 | 1 lekce | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| So 09:00 - 11:30 | 1 lekce | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 18:00 | 1 lekce | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 17:45 | 1 lekce | Plzeň Rooseveltova 10/9 Plzeň

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| So 09:00 - 11:30 | 1 lekce | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| So 9:00 - 11:30 | 3 lekce | Hradec Králové S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| So 9:00 - 11:30 | 3 lekce | Brno Radnická 386/1 Brno

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| So a Ne 9:00 - 13:15 | 40 lekcí | Brno Radnická 386/1 Brno

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| So a Ne 9:00 - 13:00 (včetně 15minutové přestávky) | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 18:00 | 1 lekce | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 18:00 | 1 lekce | Plzeň Rooseveltova 10/9 Plzeň

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| Pá 15:30 - 18:00 | 3 lekce | Hradec Králové S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové

Přijímačky nanečisto – 5. třída

| So 9:00 - 11:30 | 3 lekce | Brno Radnická 386/1 Brno