Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Vysvětlíme a procvičíme matematiku a český jazyk pro 9. třídu. Díky této pečlivé přípravě vás u přijímaček nic nezaskočí.

Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být vám milými průvodci na cestě za zvládnutím přijímaček na vysněnou střední školu.

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia zahrnuje:

 • Intenzivní skupinová výuka, maximálně 15 žáků ve skupině.
 • Zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení naším metodickým týmem.
 • Přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů.
 • Studijní a doplňkové materiály zdarma.
 • Informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek.
 • Procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek.
 • Tipy, jak řešit různé druhy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury.
 • Odpovědi na záludné otázky, se kterými se v hodinách češtiny nesetkáte, ale potkáte je u přijímaček.
 • Přátelská pracovní atmosféra.

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • Procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena).
 • Souřadnost, vedlejší věty, interpunkce.
 • Hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu.
 • Přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy).
 • Větné členy.
 • Slovní význam a pojmenování.
 • Sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy).
 • Literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor).
 • Literární směry.
 • Rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy.
 • Průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“).

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • Řešení úloh z oblasti číselných oborů.
 • Početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly.
 • Práce s proměnnou.
 • Elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy.
 • Práce s neznámou.
 • Výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav.
 • Práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech.
 • Řešení slovních úloh.
 • Práce s geometrickými objekty.
 • Mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan.
 • Konstrukční úlohy.
 • Metrické úlohy v rovině a prostoru.
 • Procvičení jednotek délky, obsahu a objemu.

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo kterou potřebujete znovu probrat.

Investujte do budoucnosti, ať vás u přijímaček nic nezaskočí.

Vyberte…
Vyberte…

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Po a Čt 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Po a St 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 5 - Butovice Nušlova 4 Praha 5

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| Po a St 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| Po a St 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 5 - Butovice Nušlova 4 Praha 5

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| St 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| Po 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 5 - Butovice Nušlova 4 Praha 5

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Po 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Čt 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| St 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 5 - Butovice Nušlova 4 Praha 5

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Po a St 16:15 - 17:45 | 80 lekcí | Brno Radnická 386/1 Brno

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Po a St 16:15 - 17:45 | 80 lekcí | Hradec Králové S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Út a Čt 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Út a Čt 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 1 - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| Út 16:00-19:15 (2 x 45 minut matematika + 15minutová přestávka + 2 x 45 minut čeština) | 80 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| Út 17:45 - 19:15 | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Út 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Út 16:00-19:15 (včetně 15minutové přestávky) | 80 lekcí | Praha 8 - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| Út 16:00-19:15 (včetně 15minutové přestávky) | 80 lekcí | Praha 5 - Butovice Nušlova 4 Praha 5

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| Út a Čt 16:00 - 17:30 | 80 lekcí | Praha 1 - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Út 16:00 - 17:30 | 40 lekcí | Praha 1 - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1