Přípravky na
střední školy a gymnázia

Čekají vás státní přijímací zkoušky na střední nebo na víceleté gymnázium? Setřete pot z čela, protože tohle společně zvládneme. Přijímačky vám řeknou „jen račte dál“ a svoje jméno najdete nad čárou. S námi budete klidní, protože jste pro úspěch udělali maximum. Zvolte přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo kombinaci obojího.

Obsah našich přípravných kurzů na střední školy a víceletá gymnázia vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. A když to přeložíme, tak to znamená, že naučíme to, co žák potřebuje pro úspěch u přijímaček.

Vyberte…
Vyberte…
Vyberte…

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| So 10:00–13:20 | 16 lekcí | Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice Zengrova 1 Ostrava

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| So sudé 10:00–13:20 | 28 lekcí | Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice Zengrova 1 Ostrava

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| So 10:00–13:20 | 40 lekcí | Pobočka Radnická Radnická 1 Brno

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| So liché 10:00–13:20 | 20 lekcí | Brno (střed) Brno

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| So sudé 10:00–13:20 | 20 lekcí | Pobočka Radnická Radnická 1 Brno

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| So 10:00–13:20 | 12 lekcí | Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice Zengrova 1 Ostrava

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Út 16:15–17:45 | 20 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

| So 10:00–13:20 | 40 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z matematiky - 5. třída

| So liché 10:00–13:20 | 20 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z češtiny - 5. třída

| So sudé 10:00–13:20 | 20 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| So sudé 10:00–13:20 | 20 lekcí | Střední průmyslová škola sdělovací techniky budova C Malá Štupartská 977/8, Staré Město Praha

Přijímačky z češtiny - 9. třída

| Po a St 16:15–17:45 | 20 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

| Po, Út, St a Čt 16:15–17:45 | 40 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Přijímačky z matematiky - 5. třída

| Út a Čt 16:15–17:45 | 20 lekcí | Brno (střed) Brno

Přijímačky z matematiky - 9. třída

| Út a Čt 16:15–17:45 | 20 lekcí | Pobočka Karlín Karlínské náměstí 225/8 Praha

Spolehněte se na kompletní a ucelený program přípravného kurzu na střední školy podle nových pravidel. Garantujeme vám:

 • Odborného garanta pro každý kurz – člověk z praxe s vysokou kvalifikací, který se podělí o svoje znalosti a zkušenosti.
 • Lektory s praxí, kteří prošli pečlivým školením metodickým týmem Tutoru. Často to jsou zkušení učitelé ZŠ a SŠ, kteří jsou s problematikou přijímaček dlouhodobě v kontaktu.
 • Aktualizované zdroje informací. Pracujete vždy s aktuálními typovými příklady a úlohami pro daný školní rok.
 • Připravenost. Kurzy kopírují požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy.
 • Důraz na detaily. O výsledku rozhoduje každý bod. Projdeme s vámi všechny obvyklé chytáky a místa, kde vzniká nejvíc chyb. Záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické výuce, ale jsou u přijímaček. Nic vás nezaskočí.
 • Intenzivní skupinová výuka. Maximálně 20 žáků ve skupině.
 • Individuální přístup. Přizpůsobíme náplň kurzu vašim potřebám.
 • Studijní a doplňkové materiály ZDARMA.
 • Krok za krokem probereme průběh, organizaci a podmínky přijímacích zkoušek, takže budete vědět, do čeho v den D půjdete.
 • Cvičné testování. Procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek.

Obsah přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní význam a pojmenování
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • literární směry
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu