Chemie

Studijní materiály k přijímačkám na lékařské fakulty

Komu je pracovní sešit určený? 

 • Všem studentům, kteří se chtějí cíleně připravovat na přijímací zkoušky, kde jsou testovány znalosti z chemie.
 • Všem studentům, kteří si potřebují rozšířit své znalosti středoškolské chemie.

Na jaké VŠ vás pracovní sešit připraví? 

 • lékařské fakulty
 • veterinární fakulty
 • pedagogické fakulty
 • farmaceutické fakulty

Co v pracovním sešitě najdete? 

 • Obsah jednotlivých kapitol a jeho rozsah odpovídá požadavkům kladeným na studenty při přijímacích zkouškách. 
 • V každé kapitole najdete jak výkladovou část, tak různé typy úloh, které se objevují u přijímacích zkoušek.
 • Klíč k jednotlivým otázkám je uveden na konci pracovního sešitu. 
 • PS vám pomůže zopakovat a doplnit znalosti z obecné a fyzikální chemie, anorganické a organické chemie, biochemie.

Které kurzy spol. Tutor používají tento PS? 

 • Skupinové a individuální prezenční i online kurzy na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.
 • Individuální prezenční i online kurzy na přijímací zkoušky, kde jsou testovány znalosti z chemie.