NSZ Obecné studijní předpoklady

Studijní materiály k přijímacím zkouškám na vysokou školu

Komu je pracovní sešit určený? 

  • Všem studentům, kteří se chtějí cíleně připravovat na přijímací zkoušky, které jsou formou testů Obecných studijních předpokladů, tvořených spol. Scio.

Na jaké VŠ vás pracovní sešit připraví? 

  • Na mnoho vysokých škol a fakult napříč republikou, které přijímají studenty na základě výsledků národních srovnávacích zkoušek, jejichž součástí je i test OSP.

Co v pracovním sešitě najdete? 

  • Obsah jednotlivých kapitol a jeho rozsah odpovídá požadavkům na úspěšné řešení testů OSP.
  • Seznámíte se jak se specifikací testu, tak s jednotlivými oddíly testu OSP.
  • V klíčových kapitolách budete řešit úlohy z verbálního i analytického oddílu, stejně jako autorský test tvůrce pracovního sešitu.
  • Závěrečným bonusem je procvičování dovedností nutných k řešení testu a návrhy řešení vybraných úloh. 

Které kurzy spol. Tutor používají tento PS? 

  • Skupinové prezenční i online kurzy na přijímací zkoušky konané formou testů NSZ OSP na různé typy VŠ a fakult.
  • Individuální prezenční i online kurzy na přijímací zkoušky konané formou testů NSZ OSP na různé typy VŠ a fakult.