Psychologie

Studijní materiály k přijímacím zkouškám na vysokou školu

Komu je pracovní sešit určený? 

  • Všem studentům, kteří se chtějí cíleně připravovat na přijímací zkoušky, kde jsou testovány znalosti z psychologie.
  • Všem studentům, kteří si potřebují rozšířit své znalosti z psychologie získané v rámci hodin ZSV.

Na jaké VŠ vás pracovní sešit připraví? 

  • filozofické fakulty
  • pedagogické fakulty

Co v pracovním sešitě najdete? 

  • Obsah jednotlivých kapitol a jeho rozsah odpovídá požadavkům kladeným na studenty při přijímacích zkouškách. 
  • V každé kapitole najdete jak výkladovou část, tak různé typy úloh, které se objevují u přijímacích zkoušek.
  • Klíč k jednotlivým otázkám je uveden na konci pracovního sešitu. 
  • PS vám pomůže zopakovat a doplnit znalosti z těchto oblastí psychologie: obecná psychologie, dějiny psychologie, biologické základy psychiky, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, psychopatologie a klinická psychologie, psychoterapie, sociální psychologie, metodologie v psychologii, psychologická diagnostika. 

Které kurzy spol. Tutor používají tento PS? 

  • Individuální prezenční i online kurzy na přijímací zkoušky na filozofické a pedagogické fakulty.