Kurzy zdarma pro děti zdravotníků, hasičů a policistů

Zdravotní personál z nemocnic, ale i hasiči a policisté stojí v první linii boje s epidemií Covid-19. Proto jsme se jim rozhodli poděkovat tím, že jejich dětem zdarma nabízíme speciálně vypsané online kurzy zaměřené na češtinu a matematiku. V naší nabídce jsou označené „zdarma pro děti rodičů IZS“ a začínají po Velikonocích v týdnu od 13. dubna.

„Tyto kurzy z češtiny a matematiky jsou určené pro děti z pátých až devátých tříd a jsou rozdělené podle věku. Kombinují přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, doučování a pomoc s domácími úkoly, protože tito rodiče nyní nepochybně mají jiné starosti než se s dětmi doma učit. Přihlásit se u nás mohou zájemci z celé republiky, k účasti jim stačí počítač a připojení k internetu,“ říká k tomu Lucie Málková, ředitelka naší společnosti Tutor.

Kurzy jsou kromě toho za standardní cenu otevřené i dalším zájemcům. Společnost Tutor dále v rámci současné mimořádné situace vypsala i několik termínů online Přijímaček nanečisto za 100 Kč (standardní cena jinak činí 850 Kč). V nich si mohou páťáci a deváťáci zkusit přijímací zkoušky na střední školu se vším všudy včetně vyhodnocení a zpětné vazby od lektora.

Jak na přijímačky na osmiletá gymnázia

Čekají vaše dítě v letos přijímací zkoušky na osmileté gymnázium? Děláte si starosti, jak jej co nejlépe připravit, aby ve velké konkurenci uspělo? Rádi byste věděli, na co si u přijímacích zkoušek dát největší pozor? Naše akademická ředitelka Jana Pácalová připravila několik rad a doporučení, které vám mohou pomoci.

Nastudujte si podmínky a kritéria přijímaček

Na webu každého gymnázia naleznete podmínky a kritéria přijímacího řízení. Jeho součástí vždy budou testy z češtiny a matematiky, které jsou v rámci jednotných přijímacích zkoušek povinné a připravuje je celostátně Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Řada škol však kromě toho zařazuje ještě testy vlastní, například z obecných studijních předpokladů, všeobecného přehledu nebo angličtiny. Vyžádejte si od školy podobu těchto vlastních testů z minulých let a přizpůsobte tomu přípravu. Pozor, hodně gymnázií také uděluje body za vysvědčení nebo za olympiády.

Nejde jen o školní znalosti, ale i o podobu testů

Dítě může matematiku a češtinu umět sebelépe, ale pokud se setká s formátem testů připravovaných Cermatem poprvé až v den D, může ho to výrazně znevýhodnit. Každý uchazeč by si měl v rámci přípravy projít maximum vzorových testů a otázek podobných těm, které Cermat do jednotných přijímacích zkoušek skutečně zařazuje. Některé z nich mohou být dost odlišné od toho, na co jsou děti zvyklé ze své základní školy. Klíčové také je naučit se strategii vyplňování daných testů. Například pochopit systém bodování a vědět tak, jestli má u jednotlivých otázek smysl tipovat, nebo nikoliv.

Přípravu pečlivě naplánujte

Je třeba si uvědomit, že většina osmiletých gymnázií je elitními výběrovými školami a zhruba polovina žáků hlásících se na ně z pátých tříd neuspěje. Této náročnosti je také potřeba přizpůsobit přípravu. Nespoléhejte na to, že dítě na přijímačky připraví základní škola. Z každé třídy se na gymnázium hlásí jen několik dětí a učitelé se nemohou cílenému procvičování přijímacích testů příliš věnovat. Je to na vás. Buď si s dětmi rozplánujte přípravu vy jako rodiče, nebo mu vyberte některý z přípravných kurzů, případně zaplaťte individuální přípravu s lektorem. Jen málokteré dítě dnes přichází k přijímacím zkouškám bez této nadstandardní mimoškolní přípravy. Nabídku našich kurzů najdete zde, budeme se na vás těšit!

Ať si dítě vyzkouší přijímačky nanečisto

Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium budou zřejmě první významnou zkouškou, se kterou se dítě v životě setká. I vynikající žák s výborným prospěchem tak může být ochromen stresem. Navíc bude v neznámém prostředí a v hlavě mu třeba poběží výroky rodičů a prarodičů, že dnešek ovlivní celý jeho život a že prostě musí uspět. Abyste dítěti pomohli stres lépe zvládnout, umožněte mu absolvovat takzvané přijímačky nanečisto. Zkusí si tak napsat test z češtiny i matematiky v prostředí velmi podobném tomu, jaké ho čeká u oficiálních přijímaček. Nebo mu alespoň nasimulujte přijímací zkoušky doma, ovšem se vším všudy včetně časomíry a se stanovenými omezeními, tedy například bez kalkulačky a Pravidel českého pravopisu. 

Rozhodne porozumění textu

Dětem dělají v testech často velké problémy úlohy, v nichž je nutné porozumění textu. Neumějí vyhodnotit informace v textu obsažené, a to jak v češtině, tak například v matematických slovních úlohách. Nejlepším tréninkem je čtení knížek, delších textů, a následná diskuse o obsahu přečteného. Procvičovat porozumění textu lze i kladením otázek, zda to či ono z textu vyplývá, či nikoliv.

Naše přípravné kurzy převádíme online

Opatření vlády v souvislosti s novým koronavirem se samozřejmě dotkla i našich prezenčních přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy nebo na státní maturitu. Ty tak musely ze dne na den skončit. Rozhodli jsme se problém řešit převedením prakticky všech prezenčních kurzů na online výuku. Spousta takových online kurzů už začala, další vypuknou co nevidět.

„Naštěstí jsme s několika pilotními online kurzy začali už v září minulého roku, jinak by nyní bylo velmi obtížné vše tak rychle postavit na zelené louce,“ říká Pavla Roučková, koordinátorka našich přípravných kurzů. „Část lektorů díky tomu máme zaškolených a zvyklých učit v online prostředí Google Classroom, zbylé rychle doškolujeme. Deváťáci a maturanti přijali přechod na online výuku bez problémů, někteří z nich znají něco podobného ze školy. Trochu problém byl s několika rodiči páťáků, kteří si nejdříve nedovedli fungování online kurzu představit a nepovažovali jej za plnohodnotnou náhradu prezenční výuky. Snažíme se jim ale vše vysvětlit a předvést,“ dodává Pavla Roučková.

Podobně převádíme rychle online i takzvané Přijímačky nanečisto, při kterých si páťáci a deváťáci mohou se vším všudy vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Dříve vše probíhalo v klasických učebnách, nyní jsou testy zaslány žákům na e-mail, rodiče jim stopují čas, výsledky pak zašlou do Tutoru a následně probíhá on-line vyhodnocení a zpětná vazba s lektorem. Termíny těchto Přijímaček nanečisto jsou zatím vypsané do konce března. Pokud by se přijímací zkoušky kvůli epidemiologickým opatřením posouvaly, zváží Tutor vypsání dalších termínů Přijímaček nanečisto i intenzivních přípravných kurzů. Totéž platí i u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy.