Naše přípravné kurzy převádíme online

Opatření vlády v souvislosti s novým koronavirem se samozřejmě dotkla i našich prezenčních přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy nebo na státní maturitu. Ty tak musely ze dne na den skončit. Rozhodli jsme se problém řešit převedením prakticky všech prezenčních kurzů na online výuku. Spousta takových online kurzů už začala, další vypuknou co nevidět.

„Naštěstí jsme s několika pilotními online kurzy začali už v září minulého roku, jinak by nyní bylo velmi obtížné vše tak rychle postavit na zelené louce,“ říká Pavla Roučková, koordinátorka našich přípravných kurzů. „Část lektorů díky tomu máme zaškolených a zvyklých učit v online prostředí Google Classroom, zbylé rychle doškolujeme. Deváťáci a maturanti přijali přechod na online výuku bez problémů, někteří z nich znají něco podobného ze školy. Trochu problém byl s několika rodiči páťáků, kteří si nejdříve nedovedli fungování online kurzu představit a nepovažovali jej za plnohodnotnou náhradu prezenční výuky. Snažíme se jim ale vše vysvětlit a předvést,“ dodává Pavla Roučková.

Podobně převádíme rychle online i takzvané Přijímačky nanečisto, při kterých si páťáci a deváťáci mohou se vším všudy vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Dříve vše probíhalo v klasických učebnách, nyní jsou testy zaslány žákům na e-mail, rodiče jim stopují čas, výsledky pak zašlou do Tutoru a následně probíhá on-line vyhodnocení a zpětná vazba s lektorem. Termíny těchto Přijímaček nanečisto jsou zatím vypsané do konce března. Pokud by se přijímací zkoušky kvůli epidemiologickým opatřením posouvaly, zváží Tutor vypsání dalších termínů Přijímaček nanečisto i intenzivních přípravných kurzů. Totéž platí i u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy.