Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Profesní kurzy

Důležitost odborného profesního vzdělávání pro osobní rozvoj jednotlivce i celé firmy je naprosto zásadní. Profesní vzdělávání zvyšuje možnosti uplatnění jednotlivce na trhu práce a umožňuje firmám docílit vyšší efektivity a lepšího využití schopností zaměstnanců.

Profesní kurzy probíhají buď ve formě otevřených kurzů, nebo zakázkových firemních kurzů. Otevřené kurzy jsou (jak již název napovídá) otevřeny jak pro jednotlivce, tak pro klienty z řad firem. Jedná se o kurzy vypsané na předem stanovený termín s omezeným počtem účastníků. Firemní zakázkové kurzy jsou specifičtější, jsou šité firmám na míru a mohou být určeny buď pro všechny zaměstnance dané firmy, nebo jen pro určitý okruh (např. management, tým obchodníků, call centrum apod.).

Otevřené profesní kurzy

„Trend u tohoto typu kurzů směřuje k dlouhodobějšímu systematickému vzdělávání. Na tento požadavek jsme letos zareagovali vypsáním vzdělávacích bloků Manažerská akademie a Akademie úspěšného prodeje,“ říká Vítězslav Bican, produktový manažer společnosti Tutor. Manažeři a obchodníci si tak mohou zdokonalovat svoje schopnosti v praktických kurzech, které probíhají dvakrát týdně ve večerních hodinách. Klasické otevřené kurzy jsou vypisovány jako jednodenní či několikadenní školicí bloky. Jak říká V. Bican, pracovně vytížení lidé často nechtějí věnovat školení několik pracovních dní, a proto jsou oblíbené večerní kurzy, které začínají v 18.00 a probíhají dvakrát týdně po dobu 4 týdnů. Mají stejnou obsahovou náplň jako dva školicí dny.

Mezi nejnavštěvovanější patří všechny kurzy manažerského vzdělávání – od vedení lidí přes manažerské dovednosti až po time management.

Zakázkové profesní kurzy

Zakázkové profesní kurzy jsou koncipovány odlišně. Jejich obsah není předem dán, ale je sestavován pro konkrétní firmu na míru. Nejprve je provedena analýza vzdělávacích potřeb firmy a teprve na základě těchto výsledků je sestaven obsah školení. Tato školení většinou probíhají přímo v sídle firmy. „Za velmi důležité považuji zejména následné měření účinku vzdělávacího programu na zaměstnance, posun v jejich dovednostech a zpětnou vazbu pro firmu,“ dodává V. Bican.

Profesní vzdělávání je dnes často zahrnováno do benefitních programů pro zaměstnance. Možnost dalšího vzdělávání se tak stává jedním z motivačních prvků.

Autor: Světla Košková, marketing manager
Decor_right
Iko_up