Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Italština mírně pokročilí 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00144133
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-

 

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 2 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • průměrný počet studentů ve skupině je 8

 

Co už umím:

 • chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
 • znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo)
 • umím používat zájmennou částici ci nejen ve vazbě c´e/ci sono
 • vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas

Co se naučím:

 • zopakuji si všechny základní gramatické struktury a své znalosti dále upevním a prohloubím  
 • rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: jídlo, vaření, potraviny, film, nakupování 
 • naučím se zájmena 4. pádu a imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
 • budu umět plynule mluvit o svém dětství, minulých zážitcích
 • budu schopen/schopna vést jednoduchou konverzaci v obchodě, v hotelu a v restauraci, vyjádřit (ne)souhlas

Zkuste si rozřazovací test z italštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 8-11)


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00144133
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Decor_right
Iko_up