Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Odpolední němčina - mírně pokročilí 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 14:30 - 16:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00143026
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně odpoledne
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní gramatická pravidla:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • mám základní slovní zásobu:
 • rodina, povolání, volný čas, dny a měsíce,…
 •  objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu
 • umím jednoduchým způsobem komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na napsat krátký, jednoduchý vzkaz, například napsat pohlednici, vyplnit formulář,…

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti
 • obohatím svou slovní zásobu o nové výrazy
 • domluvím se v zahraničí, budu schopen/na hovořit s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • výuku povede český lektor v kombinaci s rodilým mluvčím

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Bydlení
Cestování
Dovolená
Zdraví a nemoci
Lidské tělo
Jídlo a nápoje
Barvy
Oblečení

 

Préteritum sloves sein, haben a werden
Préteritum modálních sloves
Perfektum s haben a sein
Perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
Stupňování přídavných jmen
Vedlejší věty s wenn a dass

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN A2.1

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 14:30 - 16:00
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00143026
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up