Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Ruština mírně pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00144193
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé - A2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů ruštiny a znám základní gramatické jevy (azbuku, číslovky, skloňování osobních zájmen a podstatných jmen)
 • umím vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • dokážu sdělit základní informace o sobě a svých zájmech, o své rodině a práci a vést rozhovor o cestování, vzdělání, nakupování a dalších běžných tématech
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/na opravit

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů o časování slovesa надеть, skloňování přídavných jmen podle vzoru новый a летний, zájmena какой, который a další gramatické jevy)
 • budu schopen/na konverzovat o turistice a cestování, počasí a dalších běžných tématech a vyjádřit názor na vzhled a charakter osob
 • naučím se vyjádřit příčinu, možnost, nutnost a lítost, vyjádřím svůj názor na běžná témata
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím

 

Výukové materiály

Učebnice současné ruštiny 1. díl (10 - 11 lekce). Pracovní listy a doplňkové materiály budete dostávat od lektora zdarma.


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00144193
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Decor_right
Iko_up