Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Ruština začátečníci 1x2 (30h)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22 - Jánská 22, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00143418
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (2. semestr úrovně začátečník)
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (azbuka, množné číslo podstatných jmen, zájmena, základní slovesa), které podrobně proberu a procvičím 
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání 
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:
Azbuka a základy výslovnosti
Zájmena osobní (Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они)
Zájmena přivlastňovací
Podstatná a přídavná jména
Číslovky 1 - 100
Tvoření otázek
Základní slovesa a jejich časování (говорить, сказать, понимать, понять, делать)


Konverzační témata:
Seznamujeme se a představujeme se (pozdravy, oslovení)
Odkud jsem já a odkud jsou druzí? (národnosti, země)
Vyprávíme o sobě, rodině a svých přátelích
Studujeme a pracujeme (druhy povolání)
Co máme/nemáme rádi

Jazykové dovednosti:
Vyjádření poděkování, omluvy
Vyjádření radosti, údivu
Domlouvání schůzky po telefonu

Výukové materiály

Učebnice současné ruštiny 1. díl (3 - 4 lekce)

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22 - Jánská 22, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00143418
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up