Monika Trojanová /

Někdo potřebuje pochytit všechny souvislosti, jiný odmítá ztrácet čas a chce hned vidět rychlé výsledky. Dlouhodobé a krátkodobé učení s sebou nese řadu pro a proti. Proto při výběru kurzu se řiďte tím, co vyhovuje vašim potřebám a vašemu stylu učení. Jak se potřebujete učit vy?

Dlouhodobé učení: Čas na opakování, aby znalosti vydržely

Chcete probranou látku stále procvičovat a upevňovat své znalosti, jinak je hned zapomínáte. Rádi si dáváte věci do souvislostí a případně se doptáváte. Přitom nijak netlačíte na svůj výkon – vy se hlavně musíte s novou látkou sžít.

Pokud se v těchto větách poznáváte, oceníte klasický dlouhodobý kurz. S lektorem proberete látku systematicky a komplexně, včetně podrobností a detailů a souvislostí. Díky tomu si získané znalosti zapamatujete dlouhodobě. Pomalejší tempo kurzu vám dává prostor na související otázky (např. téma, které bude součástí maturit) a také na vyzkoušení různých výukových metod. Bavit vás bude třeba skupinová práce, vzájemné učení se spolužáky, hry a kvízy atd.

Během lekcí vás lektor stihne dobře poznat a přesně porozumí vašim potřebám. „Na dlouhodobém kurzu se více projeví, co student neumí a na co se musím zaměřit,” potvrzuje lektorka angličtiny Pavla, „Chybějící znalosti pak pilujeme v průběhu lekcí, takže po skončení kurzu vnímám viditelný posun. A mimo to, na takovém kurzu se lépe navazují přátelské vztahy s ostatními spolužáky.”

Krátkodobé učení: Tah na branku, když teče do bot

Máte před přijímačkami nebo před maturitou? Jste rádi se vším rychle hotoví, lépe se učí vám učí pod tlakem a máte sklony k prokrastinaci? Pak rozhodně zkuste kratší, intenzivní kurz. Pár týdnů výuky udělá s vaší jazykovou úrovní divy.

Jakto? Máte před sebou jasně vytyčený cíl, více se soustředíte a případně se poctivěji věnujete domácí přípravě. Motivace se vás drží prakticky po celou dobu kurzu. Sami učitelé přizpůsobují náplň lekcí délce kurzu, jak popisuje metodik z Tutoru. „Zaměřujeme se na kostru dané látky a vynecháváme detaily. Mozek zkrátka nemusí pojmout tolik informací, stačí mu jen ty nejdůležitější, díky kterým je pokrok obecně výraznější.”

Rychle nabyl, rychle pozbyl?

Krátkodobé učení vás pochopitelně nezajistí znalosti, které vám v hlavě zůstanou navždycky. Po intenzivním kurzu vždy hrozí, že bez prohlubování naučené látky všechno zapomenete.

U dlouhodobých jazykových lekcí se spíše stává, že student zapomene látku ze začátku kurzu. Případně získává falešný pocit, že na učení je dost času a přestane se během kurzu snažit. Jak si tedy vybrat ten správný kurz? Orientujte se podle svých časových možností, očekávání a svého stylu učení. Vy nejlépe víte, co na vás při učení zabírá.

Pokud chcete posunout jazykovou úroveň rychle a trvale, projděte intenzivním kurzem a potom se zapište na dlouhodobý. Nabyté znalosti prohloubíte a další lekce vám už nezaberou tolik času.