Jana Pácalová /

Čekají vaše dítě v letos přijímací zkoušky na osmileté gymnázium? Děláte si starosti, jak jej co nejlépe připravit, aby ve velké konkurenci uspělo? Rádi byste věděli, na co si u přijímacích zkoušek dát největší pozor? Naše akademická ředitelka Jana Pácalová připravila několik rad a doporučení, které vám mohou pomoci.

Nastudujte si podmínky a kritéria přijímaček

Na webu každého gymnázia naleznete podmínky a kritéria přijímacího řízení. Jeho součástí vždy budou testy z češtiny a matematiky, které jsou v rámci jednotných přijímacích zkoušek povinné a připravuje je celostátně Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Řada škol však kromě toho zařazuje ještě testy vlastní, například z obecných studijních předpokladů, všeobecného přehledu nebo angličtiny. Vyžádejte si od školy podobu těchto vlastních testů z minulých let a přizpůsobte tomu přípravu. Pozor, hodně gymnázií také uděluje body za vysvědčení nebo za olympiády.

Nejde jen o školní znalosti, ale i o podobu testů

Dítě může matematiku a češtinu umět sebelépe, ale pokud se setká s formátem testů připravovaných Cermatem poprvé až v den D, může ho to výrazně znevýhodnit. Každý uchazeč by si měl v rámci přípravy projít maximum vzorových testů a otázek podobných těm, které Cermat do jednotných přijímacích zkoušek skutečně zařazuje. Některé z nich mohou být dost odlišné od toho, na co jsou děti zvyklé ze své základní školy. Klíčové také je naučit se strategii vyplňování daných testů. Například pochopit systém bodování a vědět tak, jestli má u jednotlivých otázek smysl tipovat, nebo nikoliv.

Přípravu pečlivě naplánujte

Je třeba si uvědomit, že většina osmiletých gymnázií je elitními výběrovými školami a zhruba polovina žáků hlásících se na ně z pátých tříd neuspěje. Této náročnosti je také potřeba přizpůsobit přípravu. Nespoléhejte na to, že dítě na přijímačky připraví základní škola. Z každé třídy se na gymnázium hlásí jen několik dětí a učitelé se nemohou cílenému procvičování přijímacích testů příliš věnovat. Je to na vás. Buď si s dětmi rozplánujte přípravu vy jako rodiče, nebo mu vyberte některý z přípravných kurzů, případně zaplaťte individuální přípravu s lektorem. Jen málokteré dítě dnes přichází k přijímacím zkouškám bez této nadstandardní mimoškolní přípravy. Nabídku našich kurzů najdete zde, budeme se na vás těšit!

Ať si dítě vyzkouší přijímačky nanečisto

Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium budou zřejmě první významnou zkouškou, se kterou se dítě v životě setká. I vynikající žák s výborným prospěchem tak může být ochromen stresem. Navíc bude v neznámém prostředí a v hlavě mu třeba poběží výroky rodičů a prarodičů, že dnešek ovlivní celý jeho život a že prostě musí uspět. Abyste dítěti pomohli stres lépe zvládnout, umožněte mu absolvovat takzvané přijímačky nanečisto. Zkusí si tak napsat test z češtiny i matematiky v prostředí velmi podobném tomu, jaké ho čeká u oficiálních přijímaček. Nebo mu alespoň nasimulujte přijímací zkoušky doma, ovšem se vším všudy včetně časomíry a se stanovenými omezeními, tedy například bez kalkulačky a Pravidel českého pravopisu. 

Rozhodne porozumění textu

Dětem dělají v testech často velké problémy úlohy, v nichž je nutné porozumění textu. Neumějí vyhodnotit informace v textu obsažené, a to jak v češtině, tak například v matematických slovních úlohách. Nejlepším tréninkem je čtení knížek, delších textů, a následná diskuse o obsahu přečteného. Procvičovat porozumění textu lze i kladením otázek, zda to či ono z textu vyplývá, či nikoliv.