Jana Pácalová /

Nastupuje vaše dítě v září do primy na osmileté gymnázium? Je to stejně důležitý krok, jako když kdysi šlo do první třídy, a i rodiče by k tomu měli přistupovat stejně zodpovědně. 

Ke zvládnutí tohoto období vám pomůže několik rad a tipů dlouholeté pedagožky a hlavní metodičky naší vzdělávací společnosti Tutor Jany Pácalové.

Nepodceňte změny

Přechod ze základní školy na víceleté gymnázium je pro dítě obrovskou změnou, kterou se nevyplatí podcenit. Přístup učitelů je odlišný. Na základní škole byly děti často zvyklé, že jim paní učitelka se vším pomáhá, stále je kontroluje. Na střední škole náhle získají obrovskou volnost, ale i s tím spojenou zodpovědnost. Na základní škole se navíc často nemusely tolik učit, což se teď změní. Zkuste to vše s dětmi probrat a upozornit je na nový způsob práce.

Pravděpodobně se zhorší prospěch

Přibližně třem čtvrtinám dětí se na víceletém gymnáziu zhorší známky. Těžko se s tím smiřují hlavně někteří ambiciózní rodiče, kteří přeceňují možnosti svých dětí. Nestrašte ale možným zhoršením prospěchu dítě předem, jen mu řekněte, že i toto je součástí přestupu na novou školu. Důležité je překlenout první půlrok, pak si děti většinou zvyknou na nový způsob práce a prospěch se stabilizuje.

Těžší to mají dívky

Praxe ukazuje, že úspěšnější při nástupu do primy bývají chlapci, častěji si udrží svůj standard známek ze základní školy. Dívky jdou častěji s průměrem dolů, a to zejména ty, které na základní škole spoléhaly na neustálé vedení a pomoc paní učitelky. Dále mívají problém děti, pro které jsou nároky osmiletého gymnázia příliš vysoké, a také děti, které braly přechod do primy hlavně jako možnost úniku ze základní školy, kde dítě nebylo z nějakého důvodu spokojené. Nicméně obecně platí, že osmiletá gymnázia většinu dětí poměrně rychle naučí se učit.

Někdy pomůže pedagogicko-psychologická poradna

Pokud dítěti nástup na gymnázium vůbec nevyšel a zvažujete, jestli by nebyl lepší návrat na základní školu, nepodceňte dopad této situace na psychiku dítěte. Může to brát jako obrovské zklamání, životní prohru, zvláště pokud jste o jeho nástup na gymnázium stáli hlavně vy jako rodiče a dlouho tuto věc zdůrazňovali jako prioritu. V takovéto stresující situaci neváhejte vyhledat s dítětem pomoc psychologa či pedagogicko-psychologické poradny.

Nepřežeňte to s koníčky

Děti nastupující na osmileté gymnázium mají často velmi širokou paletu zájmů, zajímá je spousta věcí. Učí se jazyky, sportují, hrají na dva hudební nástroje… a těchto koníčků se oni nebo jejich rodiče nechtějí vzdát. Jenže nástup do primy znamená sám o sobě značnou zátěž. Nový systém výuky, více hodin, někdy dojíždění. Zvažte proto, zda alespoň na prvního půl roku nebo rok koníčky neomezit.