Jana Pácalová /

Tak nám začal školní rok 2019/20 a čerství čtvrťáci na středních školách již začínají myslet na to, že je za pár měsíců čeká maturita. Nejen pro ně a jejich rodiče přinášíme rozhovor s akademickou ředitelkou naší společnosti Tutor Janou Pácalovou právě na téma maturit.

Čekají nás v tomto školním roce při maturitách nějaké změny?

Větší změny při maturitách ve školním roce 2019/2020 nejsou plánovány. Změny podstoupila společná/státní maturitní zkouška v minulém školním roce, plánovaná povinná maturita z matematiky byla ministrem Plagou nedávno odložena a zrušení centrálního hodnocení slohových prací se plánuje až na rok 2021. Takže letos se nic dramatického neděje a i nadále bude mít maturita dvě části: školní/profilovou sestávající z 2-3 předmětů (podle Rámcových vzdělávacích programů) a společnou/státní, kde jsou povinné dva předměty: český jazyk a cizí jazyk/matematika. 

Jaký je váš názor na povinnou maturitu z matematiky?

Jsem ráda, že ze strany ministra Plagy padlo rozhodnutí ji nyní nezavádět. Jestli povinná maturita z matematiky, tak rozhodně pouze pro gymnazisty. A pokud se studenti odborných škol budou ucházet o místo na technických vysokých školách, tak pak by jednotlivé fakulty v rámci přijímacího řízení měly zohledňovat to, jestli uchazeč maturitu z matematiky bude mít.

Co si myslíte o současné podobě maturitních zkoušek? 

Vzpomínat a neustále srovnávat s tím, co bylo a jak se maturovalo před 20, 30 lety nikam nevede. Za mě je v pořádku, že část maturitní zkoušky garantuje stát. Rozdíly v náročnosti jednotlivých škol, v požadavcích na znalosti a dovednosti studentů jsou obrovské, takže snaha státu sjednotit alespoň minimum je v pořádku. Zdali je ovšem způsob testování správný, zdali didaktické testy zjistí skutečné znalosti maturantů, zdali nejsou jen o biflování typových otázek, to je jiná otázka a o tom veďme diskusi. Ta se ostatně na toto téma vede nejen v České republice. 

Jak jako češtinářka vnímáte podobu státní maturitní zkoušky z tohoto předmětu?

Dříve museli studenti v češtině prokázat více znalostí, a tedy se tehdy určitě i více biflovali. Museli znát umělecký směr od A do Z, do puntíku vyjmenovat jeho znaky, znát jeho charakteristiku, společensko-historický kontext a k tomu vysypat z rukávu celou řadu autorů a jejich děl. Nyní se pracuje více s vlastní zkušeností s dílem předem vybraného autora. Na základě četby by student měl být schopen udělat si obrázek o dané době, o literárním směru i způsobu tvorby daného autora. To je krok správným směrem. 

Co nabízí maturantům společnost Tutor?

Snažíme se studentům pomáhat s přípravou na maturitu – jak na její státní, tak na profilovou část. Připravujeme studenty v dlouhodobých kurzech, od podzimu do jara, v kratších jarních kurzech, i v kurzech intenzivních. A pro ty, kterým nevyšel jarní termín, nabízíme vždy v létě možnost připravit se na opravnou maturitní zkoušku. Tutor dokáže studenty připravit ale i na ostatní předměty, ze kterých lze maturovat: biologii, chemii, fyziku, ZSV, psychologii, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, a to ve skupinových či individuálních kurzech. Letos poprvé nabízíme tuto přípravu i formou on-line kurzů.