Jana Pácalová /

Akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová na následujících řádcích komentuje, co nového s sebou přináší školní rok 2019/20:

Tento školní rok mohli žáci, studenti, učitelé i rodiče zahájit relativně v klidu, protože nás na rozdíl od minulých let žádné velké revoluční změny nečekají. Některé novinky se však přece jen najdou.

Učitelé jistě zajásají, že se jim od ledna zvýší platy o 10 %. Stejně tak se zaradují představitelé českého průmyslu, kteří již delší dobu volali po větší podpoře technické orientace studentů na školách. Ministerstvo školství jim vyšlo vstříc a na vybraných školách začne pilotní ověřování nového předmětu technika. Jak uvádí MŠMT, výuka by měla být výrazně propojena s informačními a digitálními technologiemi či robotikou. Doufejme tedy, že tomu tak skutečně bude, a školy jen neopráší staré dobré dílny s pěti svěráky a deseti majzlíky.

Já osobně mám radost z toho, že je naplánováno zlepšování financování pozic asistentů pedagoga. Jestliže jednou byla zavedena inkluze, musejí se také pořádně zaplatit asistenti, jinak tuto práci nebude nikdo chtít dělat. 

Správným směrem jde podle mého také reforma financování škol. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Konečně tak skončí praxe, kdy hlavně některé slabší střední školy držely propadající a neustále absentující studenty za každou cenu, jen aby nepřišly o peníze. Školy také již nebudou tak přeplňovat třídy, což povede k efektivnější výuce.

Každopádně všem přeji, aby se letošní školní rok maximálně vydařil!

Jana Pácalová, akademická ředitelka, Tutor