Kristýna Špetlová /

Literární druh: lyricko-epická skladba

 

Literární žánr: baladická skladba, tj. báseň s pochmurným dějem

 

Literární směr: romantismus

 

Literární kánon: světová a česká literatura 19. století

View Fullscreen