Kristýna Špetlová /

Rozvrhni si čas – ke všem bodům struktury ústní zkoušky se budeš muset vyjádřit.

Zadání zkoušky

  • Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu.
  • 1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:

   • I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr
   • II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy
   • III. část: jazykové prostředky; literárněhistorický kontext.
  • 2. Literárněhistorický kontext literárního díla

  • 3. Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:

   • I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
   • II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky.

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.

Zadání zkoušky

Naprosto zásadním a určujícím prvkem pro ústní zkoušku je pracovní list. Tvoří základ pro analýzu textu a je vlastním zadáním zkoušky, které je jednoznačně určeno názvem literárního díla – např. Guy de Maupassant, Kulička.

 • Výňatek z uměleckého textu

 • Výňatek z neuměleckého textu

 • Strukturu zkoušky

Detailní rozbor Kuličky a spoustu dalších literárních děl z povinné četby k maturitě ti bude postupně zveřejňovat na našem blogu i facebooku.