Lenka Frömlová /

Taky všude kolem sebe slyšíte a vidíte (na billboardech, v televizi a vůbec v médiích), jak je stres všude kolem nás a jak škodí zdraví? Zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, co se vlastně pod pojmem stres schovává?

Stres je fyziologická (tedy normální, přirozená) reakce našeho organismu na nějakou zátěž. Zátěží neboli stresorem může být čas (nestíhám se naučit na písemku), prostředí (nemůžu se učit v hlučném prostředí), lidé (musím chodit do školy s lidmi, se kterými si nerozumím), informace (musím se učit něco, čemu nerozumím nebo co mě nebaví) nebo můj aktuální zdravotní stav (i obyčejná rýma mi může přivodit nepohodu, a tedy stres).

Jestliže je člověk vystaven dlouhotrvajícímu stresu (stresoru), dokáže tomu chvíli vzdorovat, jelikož jeho tělo mobilizovalo všechnu energii, ale postupně všechny fyzické i psychické síly vyčerpá. Člověk si musí odpočinout, relaxovat. Je to, asi jako když se člověk učí na maturitu, je v dlouhodobé fyzické i psychické zátěži, a když maturitu udělá, najednou se cítí vyčerpaný a třeba není ani schopný to jít oslavit. Často platí, že psychický tlak unavuje člověka dokonce více než fyzická zátěž (například sport).

Všeobecně se doporučuje stresu spíše předcházet (tzv. prevence proti stresu). Mezi nejčastější doporučení patří time-management (neodkládat povinnosti na poslední chvíli, ale rozvrhnout si je tak, abych na ně měl dostatek času), relaxace (ať už je to pro vás sport, nebo opravdu odpočinek u dobré hudby či filmu), přátelé (sociální kontakty s lidmi, které máte rádi a můžete se jim svěřit se svými problémy) a v neposlední řadě i zdravý životní styl (pravidelná a zdravá strava bohatá na vitamíny, fyzická činnost, ale také pravidelný spánek a vyvarování se návykovým látkám, mezi které patří i káva a cigarety).

Nezapomeňte, že stres je sice přirozenou součástí našeho světa, ale člověk je schopen ho zvládat pouze v omezené míře.