Intenzivní angličtina pro středně pokročilé +, 1 x 3 týdně (45)

21. 2. 2018 - 6. 6. 2018, St 18:40 - 20:55
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 45 lekcí)
Pobočka Radnická - Radnická 1 Brno
Kód termínu: JS11042747
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé – B1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím</stron­g>
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Ovládám systém anglických časů (včetně kondicionálů), i když mi některé z nich mohou dělat problémy
 • Rozumím hlavním myšlenkám textu o běžných tématech
 • Umím se bez přípravy zapojit do hovoru na známé téma
 • Plynule dokážu reagovat ve většině běžných situací
 • Umím zdůvodnit svůj názor, hovořit o obsahu knihy či filmu…
Co se naučím:
 • hovořit na středně pokročilé úrovni o svých zájmech, aktuálních událostech a o řadě dalších témat
 • vhodně se v angličtině omluvit a dokázat omluvu přijmout
 • napsat shrnutí předloženého textu
 • bez problémů popsat vzhled osoby
 • vyjádřit nejistotu
 • porozumět instrukcím a nápisům na letišti
Další termíny nejsou k dispozici