Anglické idiomy, 1 x 2 týdně (16)

22. 2. 2018 - 12. 4. 2018, Čt 19:30 - 21:00
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 16 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042604
Další termíny nejsou k dispozici

Protože žádný učený z nebe nespadl (There´s no shame in not knowing.), nemusíte být smutní (to feel blue), když mluvíte s rodilým mluvčím a on používá ustálená spojení a fráze, které jste se prostě nazpaměť (by heart) nenaučili. Nemusíte se vůbec bát (to be chicken), protože po absolvování tohoto kurzu se pro vás komunikace v AJ stane hračkou (a piece of cake)! Pojďte se něčemu novému přiučit a zlepšit své jazykové dovednosti, pojďte zabít dvě mouchy jednou ranou (to kill two birds by one stone) do Tutoru.

Proč si vybrat tento kurz?

 • tento kurz využívá moderní výukové metody
 • důraz je kladen na idiomy, přísloví a další různé anglické výrazy
 • využijete a rozšíříte si anglickou slovní zásobu
 • získáte praktické jazykové znalosti, které se mohou hodit pro každodenní komunikaci s rodilými mluvčími nebo při čtení moderní anglicky psané literatury

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz probíhá 1× 2 hodiny týdně
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • výuka je vysoce interaktivní
 • studenti především pracují v týmech a dvojicích
 • získáte praktické jazykové znalosti vhodné pro každodenní komunikaci
 • kurz je vhodný pro studenty na úrovni středně pokročilý či vyšší (zkuste si rozřazovací test)

Co se naučím:

 • rozšíříte si svou slovní zásobu o nové fráze a kolokace (to beat about the bush; no pain, no gain)
 • seznámíte se s velkým množstvím anglických výrazů, které rodilí mluvčí používají v běžné komunikaci a porozumíte jejich pravému smyslu (once in a blue moon, to put in a nutshell)
 • naučíte se nové idiomy a přísloví, které se často používají a které jsou z mnoha oblastí (body, colours, characters, animals, …)
 • poznáte, co znamenají spojení (to be a smart cookie, gatecrasher, to be a chicken) či jména (Average Joe) popisující charakter člověka
 • identifikujete známé české fráze (green with envy, pride comes before a fall)
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • celkově zlepšíte svou schopnost porozumět hovorové angličtině (i ve filmech a hudbě)

Lektor:

 • kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici