Angličtina pro falešné začátečníky +, 1 x 2 týdně (30)

30. 1. 2017 - 22. 5. 2017, Po (17:00 - 18:30)
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Tutor, s.r.o. - Za Pasáží 1609 Pardubice
Kód termínu: JS00143987

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin v rozsahu 30ti vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro falešné začátečníky + – A1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Lek­toři:

 • zkušení čeští a zahraniční lektoři s univerzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými či jazykovými certifikáty.
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Rozumím jednoduchým výrazům a základním frázím
 • Umím použít osobní a přivlastňovací zájmena (she, her,…), znám přítomný a minulý čas prostý (I have, I had,…)
 • Mluví-li partner pomalu a jasně, dokážu jednoduše konverzovat o známých tématech, můj hovor však postrádá plynulost
Co se naučím:
 • vyjádřit lítost či omluvu
 • poradit si při orientaci na letišti
 • konverzovat o svých plánech do budoucnosti
 • vyjádřit svá přání a návrhy