Angličtina pro pokročilé, 2 x 2 týdně (60)

27. 2. 2018 - 14. 6. 2018, Út a Čt 17:50 - 19:20
2x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Radnická - Radnická 1 Brno
Kód termínu: JS11042765
Původní cena: 4 999 Kč
Objednat za 3 899 Kč
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro pokročilé – B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Lekto­ři:

 • zkušení čeští a zahraniční lektoři s uni­verzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými (TEFL, CELTA atd.) či jazykovými certifikáty (např. CPE)
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co už umím:
 • Mám širokou slovní zásobu, zvládnu bez problémů hovořit o nejrůznějších tématech
 • Dokážu plynule komunikovat s rodilým mluvčím
 • Snažím se používat i komplikovanější gramatické struktury, případné chyby obvykle dokážu opravit
 • Umím napsat srozumitelný a podrobný text na širokou škálu témat
Co se naučím:
 • zdvořile o něco požádat, nebo na žádost reagovat
 • vyjádřit svůj názor ve formě eseje
 • porozumět inzerátu a dokázat jej napsat
 • vyjádřit svou lítost
 • efektivně navrhnout svůj nápad
 • dát vhodným způsobem najevo svou ne/libost
Původní cena: 4 999 Kč
Objednat za 3 899 Kč
Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty