Czech for Foreigners, intensive, A1-I

17. 10. 2022 - 14. 2. 2023, Po, Út, St, Čt a Pá 9:00-12:00 (308 x 45 minut)
5x týdně (jedno setkání trvá 4×45 minut, celkem 308 lekcí)
Praha 1 - Národní - Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1
Kód termínu: 2022-C1N1Z-VIP
Další termíny nejsou k dispozici

What type of course is it? 

 • Czech for Foreigners is an intensive course designed around comprehensive development of all language skills.
 • The course uses textbooks Czech Step by Step 1 and Czech Step by Step 2 with workbooks. 

How are the lessons conducted?

 • Lessons run Monday to Friday from 9:00 to 10:30 and then from 10:45 to 12:15
 • Lessons are conducted in the target language, i.e. in Czech. Knowledge of English or any other language is therefore not necessary. 
 • The lesson is structured as follows: introduction, warm-up, homework check, review of the material covered, learning new grammar and vocabulary, listening and speaking activities, games and practicing language structures.
 • In the lessons, students practice grammar, conversation and everyday situations they might encounter in a foreign language environment. 

Who is the course intended for? 

 • The course is designed for students at A1 level, i.e. for complete beginners. 
 • The course is intended for students of any nationality who want to study Czech as a foreign language.

What will the students learn in the course? 

Upon completion of the course, students will be at the B1 – intermediate level. 

 • After completing the course, students will be able to understand simple factual information in standard language describing everyday life (at work, at school, leisure time), hold a conversation (dialogue or discussion) and produce coherent speech which is understandable (more serious errors are accepted when expressing more complex ideas). This level includes, for example, simple idiomatic expressions used in everyday communication. students will be able to write a simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. In addition, students will be able to describe their experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

This course is not designed as preparation for the Czech citizenship exam. In the second semester, there will be a course specifically designed for preparation for the B1 citizenship exam.

———————————-

O jaký typ kurzu jde?

 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince je zaměřen na komplexní rozvoj jazykových dovedností.
 • V kurzu je používána učebnice Česky krok za krokem 1, Česky krok za krokem 2  + pracovní sešit.

Jak výuka probíhá?

 • Výuka probíhá od pondělí do pátku od 9:00 do 10:30, poté od 10:45 do 12:15
 • Lekce jsou vedeny v cílovém jazyce, tedy češtině. Není potřeba znalost angličtiny či jiného jazyka.
 • Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro zapojení studentů, kontrola domácího úkolu, opakování probrané látky a výuka nové gramatiky, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace, hry či procvičování probíraného jevu.
 • Studenti si v hodinách procvičují gramatiku, konverzaci i základní situace, s nimiž se v cizím jazyce setkají.

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je vhodný pro studenty s úrovní A1, tedy pro úplné začátečníky.
 • Kurz je vhodný pro všechny národnosti, kteří se chtějí učit češtinu jako cizí jazyk.

Jaké znalosti student získá po absolvování kurzu?

 • Po absolvování kurzu bude student na úrovni B1, tedy pokročilý.
 • Student po absolvování kurzu porozumí ve spisovném jazyce nekomplikovaným faktografickým informacím týkajících se věcí každodenního života (v práci, ve škole, ve volném čase), bude schopen udržet interakci (dialog nebo diskusi) v chodu a vytvářet srozumitelný souvislý projev (při vyjadřování složitějších myšlenek jsou akceptovány i závažnější chyby). Součástí této úrovně jsou např. jednoduché frazémy užívané v běžné komunikaci. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Kurz není koncipován jako příprava ke zkoušce k získání občanství. Na kurz ve druhém semestru navazuje kurz k přípravě na zkoušku k získání občanství na úrovni B1.

Další termíny nejsou k dispozici

Myslíte, že by se kurz mohl hodit i někomu jinému? Sdílejte ho!

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.