Italština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (30) I

20. 2. 2018 - 12. 6. 2018, Út 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042529
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. CILS)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níky – A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím:
 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem italštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a
Co se naučím:
 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, časování pravidelných sloves), které podrobně proberu a procvičím
 • naučím se základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas, hodiny, dny v týdnu, místnosti)
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání, popsat osobu
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět
Další termíny nejsou k dispozici