Ruština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (30) II

5. 3. 2018 - 18. 6. 2018, Po 07:20 - 08:50
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042431
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

O jaký typ kurzu jde?

  • vyučuje se podle principů komunikativní metody
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
  • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
  • výuka probíhá za využití moderních technologií
  • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
  • průměrně je ve třídě 8 studentů

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Další termíny nejsou k dispozici