Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Ruština středně pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042185
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé - B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co už umím:

 • dokážu vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • umím skloňovat přídavná jména, znám dokonavý a nedokonavý vid sloves, orientuji se v některých slovesných vazbách odlišných od češtiny (ждать кого, что, …) a modálních slovesech
 • konverzuji o běžných tématech jako je turistika a cestování, počasí či nakupování a umím popsat vzhled a charakter lidí
 • umím vyjádřit a obhájit svůj názor, představit své plány a vyjádřit nutnost, možnost a politování

Co se naučím:

 • prohloubím své znalosti gramatických jevů o další slovesné vazby, 2. a 3. stupeň přídavných jmen jmen (самый + 1. stupeň),  podmiňovací a rozkazovací způsob a další gramatické jevy
 • budu schopen/na konverzovat o životním prostředí, životním stylu a dalších běžných tématech
 • rezervuji si pokoj v hotelu, domluvím se na letišti a objednám si v restauraci
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům, vyjádřím svůj názor na běžná témata a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím

 

Výukové materiály

Učebnice současné ruštiny 1. díl (lekce 18-19)


 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042185
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Decor_right
Iko_up