Jak probíhá pomaturitní kurz

Kolik budete mít spolustudentů? Co se budete učit? Jakou používáme metodiku? Nahlédněte do našeho článku a dozvíte se více.

Velikost skupin

V Tutoru víme, že všichni naši studenti mají stejný cíl – bezvadně se naučit cizí jazyk. Jsme si vědomi, že každý student je jiný a každý potřebuje jinou formu výkladu látky. U nás se tedy nesetkáte s anonymním prostředím velkých aul a neustále se střídajících přednášejících, kteří nemají prostor reflektovat vaše dotazy. Naopak, naši lektoři s vámi budou komunikovat a uzpůsobovat výklad vašim potřebám. A kolik vás tedy ve třídě bude? Maximálně 18. Průměrný počet je však o něco nižší.

Náplň kurzu

Každý kurz je veden podle stanoveného metodického plánu, který je schválen MŠMT. Navíc, na začátku hodin lektoři studentům představí, jaká látka se bude probírat a cíle konkrétní lekce. V průběhu kurzu studenti píší několik testů, aby si ověřili své nabyté znalosti a lektoři věděli, zda mohou pokračovat s navazující látkou, či je třeba vypilovat látku již probranou.

Metody
a zacílení výuky

Tento kurz je pro vás vhodný v případě, že:

    • Plánujete po škole odcestovat za prací do zahraničí
    • Potřebujete se připravit na mezinárodní zkoušky
    • Chcete zvýšit šanci na přijetí v nadnárodní společnosti
    • Potřebujete zlepšit slovní zásobu pro každodenní komunikaci

 

Naši lektoři střídají výklad s dalšími aktivitami tak, aby i po několik vyučovacích hodin udrželi vaši pozornost, a vy si tak z kurzu odnsli co nejvíc.

Dávají prostor vám, studentům – můžete klást dotazy, můžete uvádět příklady, se kterými si nevíte rady, můžete zkrátka kurz aktivně spoluutvářet.

Kromě toho lektoři zájemcům doporučí i vhodnou doplňkovou literaturu a další materiály, které vám pomohou zkoušky zvládnout.

Kurzy se konají každý den od pondělí do pátku, v dopoledních, nebo odpoledních hodinách. Začátek a konec kurzů včetně prázdnin kopíruje školní rok stanovený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT).

Pomaturitní studium jazyků pořádáme na pobočkách Národní třída a Karlínské náměstí, kousek od stanice metra a tramvaje.

Pro přijetí do pomaturitního studia jazyků není stanovena žádná vstupní úroveň znalosti konkrétního jazyka. Jsme otevřeni každému zájemci o studium jazyka. Před zahájením studia samotného probíhá písemné a ústní testování, na základě kterého jsou pak studenti rozřazeni do tříd stejných znalostních úrovní. V rámci prvního týdne kurzu jsou studenti seznámeni s harmonogramem školního roku a jejich povinnostmi vyplývajícími z akreditace pomaturitního studia jazyků ze strany MŠMT.

V průběhu kurzu jsou využívány stanovené učebnice a další podpůrné materiály zaměřené nejen na prohloubení probírané látky, ale také na zaktraktivnění lekcí. Nemáme rádi nudu, a proto se snažíme naše kurzy vést tak, aby pro studenty i biflování gramatiky bylo příjemné a záživné.

 

Každý kurz je veden podle stanoveného metodického plánu, který je schválen MŠMT. Navíc, na začátku hodin lektoři studentům představí, jaká látka se bude probírat a cíle konkrétní lekce. Harmonogram kurzů počítá s tím, že veškerá potřebná látka bude probrána do termínu mezinárodních zkoušek.

 

V průběhu kurzu studenti píší několik testů, aby si ověřili své nabyté znalosti a lektoři věděli, zda mohou pokračovat s navazující látkou, či je třeba vypilovat látku již probranou. V průběhu kurzu angličtiny si také studenti vyzkouší cambridgeské zkoušky nanečisto.

 

V kurzech se většinou vystřídají dva nebo tři lektoři, čeští i zahraniční, a to v závislosti na jazykové pokročilosti skupiny. Lektoři lekce oživují rozličnými aktivitami včetně projektových dnů, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma a rozšíření slovní zásoby.  V případě nenadálých událostí, jako je například nemoc lektora, vždy zajistíme příslušné suplování.

Na konci kurzu obdržíte certifikát Tutoru jako potvrzení o absolvování pomaturitního studia jazyků. A pokud zároveň splníte i procentuální požadavek na docházku, která je nutná pro zachování statusu studenta dle MŠMT, obdržíte také osvědčení o absolvování jednoletého denního pomaturitního kurzu.

Chcete o všem vědět jako první?

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

Zákaznické centrum

Praha

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

 

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00