Přijímačky z češtiny a matematiky – 5. třída

21. 1. 2023 - 8. 4. 2023, So 9:00 - 12:15 (včetně 15minutové přestávky)
1x týdně (jedno setkání trvá 4×45 minut, celkem 12 lekcí)
Praha 1 - Národní - Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1
Kód termínu: 2023-SS5CM1N1J
Další termíny nejsou k dispozici

Chce Vaše dítě studovat na osmiletém gymnáziu? Přihlaste ho do našich přípravných kurzů a mějte jistotu, že jej u přijímaček nic nezaskočí. S námi bude perfektně připravené!

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu páťákovi milými průvodci na cestě učivem českého jazyka i matematiky.

Co kurz nabízí?

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování typových úloh, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek
 • záludné otázky, se kterými se žák nesetká při klasické výuce, ale jsou u přijímaček
 • intenzivní skupinovou výuku (max.15 žáků ve skupině)
 • obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury

 • pravopis (psaní i/y, velkých písmen)
 • pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně)
 • slovotvorba (členění slova)
 • slovní význam (víceznačnost, synonymie)
 • slovní druhy (přehled slovních druhů, význam pojmenování v daném kontextu)
 • rozbor věty, základní skladební dvojice
 • čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení
 • sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost
 • literatura – charakteristika základních literárních žánrů, rozlišení literatury věcné a umělecké, rozlišení různých druhů neuměleckých textů
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a jak zvládnout time management a stres během ostré zkoušky
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Tematická náplň kurzu z matematiky

 • řešení úloh z oblasti oboru přirozených čísel
 • vztahy a závislosti mezi čísly
 • práce se základními geometrickými objekty
 • jednoduché geometrické konstrukce
 • počítání obvodu obrazce a obsahu obrazce pomocí čtvercové sítě
 • práce s jednotkami délky, obsahu, hmotnosti a času
 • rozpoznávání jednoduchých těles
 • práce se strukturovanými daty
 • tabulka, jednoduchý graf
 • řešení elementárních slovních úloh a jednoduchých aplikačních úloh a problémů
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a jak zvládnout time management a stres během ostré zkoušky
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Podle čeho se v kurzu učí?

 • pracovní sešity ČJ, MAT (vytvořené společností Tutor, s.r.o.), které obdrží Vaše dítě zdarma
 • doplňkové studijní materiály (prezentace, grafy, handouty, testy)

Kdo v našich kurzech vyučuje?

 • kvalifikovaní, zkušení a přátelští lektoři, kteří ke zvolené látce a výuce přistupují velmi pečlivě, jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo češtiny i matematiky
 • lektoři, kteří rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili, a udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímacích zkoušek z obou předmětů

Nově možnost rozložení kurzovného do splátek. Zajímá Vás více? Napište nám či zavolejte na zákaznickou linku 210 084 210. Osobně se na Vás těšíme v našich klientských centrech.

Další termíny nejsou k dispozici

Myslíte, že by se kurz mohl hodit i někomu jinému? Sdílejte ho!

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.