Přijímačky z matematiky – 5. třída

27. 2. 2018 - 29. 3. 2018, Út a Čt 16:15–17:45
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)
Brno (střed) - Brno
Kód termínu: PK10145226
Další termíny nejsou k dispozici

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium? Potřebuje Vaše dítě vysvětlit nebo procvičit učivo matematiky, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že ho u přijímaček nic nezaskočí a bude perfektně připravené?

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu dítěti milými průvodci na cestě učivem matematiky.

TIP: Potřebuje Vaše dítě získat jistotu i v českém jazyce? Objednejte mu výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka!

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)
 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé druhy matematických úloh, které jsou součástí přijímaček z matematiky
 • vysvětlení matematických úloh, se kterými se žák nesetká v hodinách matematiky, ale jsou u přijímaček
 • sylabus k nahlédnutí zde

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu:

 • řešení úloh z oblasti oboru přirozených čísel
 • vztahy a závislosti mezi čísly
 • práce se základními geometrickými objekty
 • jednoduché geometrické konstrukce
 • počítání obvodu obrazce a obsahu obrazce pomocí čtvercové sítě
 • práce s jednotkami délky, obsahu, hmotnosti a času
 • rozpoznávání jednoduchých těles
 • práce se strukturovanými daty
 • tabulka, jednoduchý graf
 • řešení elementárních slovních úloh a jednoduchých aplikačních úloh a problémů

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo matematiky. Rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímací zkoušky z matematiky.

Investujte i Vy do budoucnosti svého dítěte, ať ho u přijímaček nic nezaskočí.


Další termíny nejsou k dispozici