Kurzy zdarma pro děti zdravotníků, hasičů a policistů

Zdravotní personál z nemocnic, ale i hasiči a policisté stojí v první linii boje s epidemií Covid-19. Proto jsme se jim rozhodli poděkovat tím, že jejich dětem zdarma nabízíme speciálně vypsané online kurzy zaměřené na češtinu a matematiku. V naší nabídce jsou označené „zdarma pro děti rodičů IZS“ a začínají po Velikonocích v týdnu od 13. dubna.

„Tyto kurzy z češtiny a matematiky jsou určené pro děti z pátých až devátých tříd a jsou rozdělené podle věku. Kombinují přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, doučování a pomoc s domácími úkoly, protože tito rodiče nyní nepochybně mají jiné starosti než se s dětmi doma učit. Přihlásit se u nás mohou zájemci z celé republiky, k účasti jim stačí počítač a připojení k internetu,“ říká k tomu Lucie Málková, ředitelka naší společnosti Tutor.

Kurzy jsou kromě toho za standardní cenu otevřené i dalším zájemcům. Společnost Tutor dále v rámci současné mimořádné situace vypsala i několik termínů online Přijímaček nanečisto za 100 Kč (standardní cena jinak činí 850 Kč). V nich si mohou páťáci a deváťáci zkusit přijímací zkoušky na střední školu se vším všudy včetně vyhodnocení a zpětné vazby od lektora.

Naše přípravné kurzy převádíme online

Opatření vlády v souvislosti s novým koronavirem se samozřejmě dotkla i našich prezenčních přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy nebo na státní maturitu. Ty tak musely ze dne na den skončit. Rozhodli jsme se problém řešit převedením prakticky všech prezenčních kurzů na online výuku. Spousta takových online kurzů už začala, další vypuknou co nevidět.

„Naštěstí jsme s několika pilotními online kurzy začali už v září minulého roku, jinak by nyní bylo velmi obtížné vše tak rychle postavit na zelené louce,“ říká Pavla Roučková, koordinátorka našich přípravných kurzů. „Část lektorů díky tomu máme zaškolených a zvyklých učit v online prostředí Google Classroom, zbylé rychle doškolujeme. Deváťáci a maturanti přijali přechod na online výuku bez problémů, někteří z nich znají něco podobného ze školy. Trochu problém byl s několika rodiči páťáků, kteří si nejdříve nedovedli fungování online kurzu představit a nepovažovali jej za plnohodnotnou náhradu prezenční výuky. Snažíme se jim ale vše vysvětlit a předvést,“ dodává Pavla Roučková.

Podobně převádíme rychle online i takzvané Přijímačky nanečisto, při kterých si páťáci a deváťáci mohou se vším všudy vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Dříve vše probíhalo v klasických učebnách, nyní jsou testy zaslány žákům na e-mail, rodiče jim stopují čas, výsledky pak zašlou do Tutoru a následně probíhá on-line vyhodnocení a zpětná vazba s lektorem. Termíny těchto Přijímaček nanečisto jsou zatím vypsané do konce března. Pokud by se přijímací zkoušky kvůli epidemiologickým opatřením posouvaly, zváží Tutor vypsání dalších termínů Přijímaček nanečisto i intenzivních přípravných kurzů. Totéž platí i u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy.