Lucie Štěrbová /

Loňský start jednotných přijímaček na střední školy pořádně zamotal hlavu učitelům, rodičům i samotným žákům. Zjistit úplné a ověřené informace byla bojovka, za kterou by se nestyděli ani kovaní skauti. Proto jsme pro vás posbírali časté omyly, mýty, polopravdy. A tady jsou i s odpověďmi!

Poprvé proběhly jednotné přijímací zkoušky na střední školy v dubnu 2017 a účastnilo se jich přesně 86378 uchazečů. Ti skládali jednotné zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury.

Letos 1. řádný termín jednotných přijímaček na čtyřleté obory proběhne 12. dubna, druhý řádný termín se uskuteční 17. dubna. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia proběhnou vždy o den později, tedy 13. a 18. dubna. A náhradní termíny ministerstvo vypsalo na 10. a 11. května.
Teď už rychle k otázkám, na které mnozí nacházejí odpovědi špatné, nebo žádné.

• Můžu si podat přihlášek, kolik chci?

Bohužel ne. Každý žák si může v prvním kole podat maximálně dvě přihlášky. Buď na dvě střední školy, nebo na dva různé studijní obory v rámci jedné školy. Ve druhém (a případném dalším) kole už počet přihlášek omezený není. ALE! Pozor na to, že 2. kolo přijímacích zkoušek vypisuje daleko méně škol. A ty nejlepší mezi nimi být nemusejí.

• Můžu přihlášku podat on-line?

Ehm… ne. Přihlášku zatím není možné podat on-line. Na internetu si ji můžete stáhnout, doručit na střední školu ji ale musíte doručit osobně, nebo poslat doporučeně.

• Co když se nemůžu zúčastnit žádného z řádných termínů? Mám smůlu?

To záleží. Ministerstvo školství vypsalo 2 náhradní termíny zkoušek. Zúčastnit se jich ale mohou jen ti žáci, kteří se ani jednoho z řádných termínů nemohli zúčastnit z vážných důvodů, do 3 dnů od jejich konání poslali písemnou omluvu řediteli školy a ten jejich omluvu uznal. Vážným důvodem je například nemoc (podložená lékařskou zprávou), ale třeba to, že jste v té době byli na dovolené v cizině vážný důvod není. Tak pozor na to!

• Je součástí zkoušek i cizí jazyk?

Součástí jednotné přijímací zkoušky test z cizího jazyka není, ALE… může být součást školní části přijímacích zkoušek. Třeba na jazykových gymnáziích ?. Jak bude vypadat školní část, musí dát ředitel příslušné školy vědět nejpozději 31. ledna 2018. Tak šup na internet a zjišťovat!

A jen pro úplnost: Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z češtiny a literatury (na ten máte 60 minut) a testu z matematiky (nad tím si budete lámat hlavu 70 minut)

• Jsou v testu uzavřené otázky? Tedy takové, u kterých jen zaškrtávám jednu správnou odpověď?

Ano, jsou. V testech jsou ale i otázky otevřené – tedy takové, na které se budete muset v odpovědi sami rozepsat. A v matematickém testu jsou i úlohy, u kterých je velmi důležitý postup, který zvolíte. Dostanete-li se ke správnému výsledku špatným postupem (což je nepravděpodobné, ale stát se to může ?), body nezískáte.

• Odečítají se v testech body?

Nikoli. Body můžete jen získat. Maximální počet bodů, kterého můžete dosáhnout je 50.

• Jak moc se musí škola ohlížet na výsledky jednotných přijímaček?

Velmi. Výsledek jednotné přijímací zkoušky se na výsledku celého přijímacího řízení podílí minimálně ze 60 %. U sportovních gymnázií je to minimálně ze 40 %. Pokud se ale ředitel školy rozhodne, může dát jednotné zkoušce ještě větší váhu.

• Existuje jednotná bodová hranice, kterou musím překonat, aby mě na školu přijali?

Jednotná, centrálně stanovená hranice neexistuje. Minimální počet bodů, které musí žák v jednotných přijímačkách získat, si školy stanovují samy. A je celkem logické, že čím prestižnější škola, tím vyšší bodová hranice.

Nezapomínejte také na to, že jednotné testy nejsou jediným kritériem, ke kterému škola při rozhodování přihlíží. Konkrétní podmínky přijetí školy zveřejňují na svých webových stránkách.

• Můžu proti výsledkům podat odvolání?

Ano. Pokud se rozhodnete odvolat proti nepřijetí, musíte to stihnout do 3 pracovních dnů od oznámení. Do odvolání uveďte, proč s rozhodnutím nesouhlasíte, a podejte ho ke krajskému úřadu – pozor, prostřednictvím školy, která o nepřijetí rozhodla.

• Když už jsou tu jednotné přijímačky, záleží vůbec na dosavadních studijních výsledcích?

Jasně, že záleží. Součástí přihlášky je list, do kterého je nutné vepsat známky a ty pak nechat potvrdit přímo na základní škole. A platí logická úměra: Čím lepší prospěch na základce, tím více bonusových bodů. Body navíc získáte i za úspěchy v okresních a krajských kolech školních soutěží a olympiád.

Zdroje, které by se mohly hodit

Mrkněte i na další informace týkající se jednotných přijímaček na střední školy:
Přípravné kurzy od Tutoru – nikdy není pozdě začít. Některé kurzy startují až na konci února.
Jednotné testy z loňského roku – pokud si chcete cvičně vyzkoušet, jak byste obstáli v loňských přijímačkách.
Cvičné testy z let 2015 a 2016 – soubor testových úloh, které sloužily k otestování jednotných přijímaček
Tiskopisy přihlášek na střední školy – formuláře, které je třeba vyplnit a odevzdat na příslušné střední škole.